Servis za riž - Vietnam
123

Ustanovitelji

Slovenska zgodba o pravični trgovini se je začela leta 2002, ko je nevladna organizacija Humanitas v Burkina Fasu začela proizvodnjo izdelkov iz blaga, barvanega s tradicionalnimi lokalnimi tehnikami. Leta 2004 se je povezal z vodilno slovensko fundacijo za trajnostni razvoj Umanotero in decembra 2004 se je v Ljubljani, na Starem trgu 30, odprla prva slovenska »pravična« trgovina 3MUHE. Obe organizaciji sta februarja 2006 podpisali konzorcijsko pogodbo v kateri so opredeljene naloge vsake od organizacij. Osnovni namen sodelovanja je vzpostavljanje sistema pravične trgovine v Sloveniji. Cilji skupnega delovanja pa so:

- vzpostavitev kriterijev in standardov za prodajo izdelkov iz sistema pravične trgovine v Sloveniji in zaščita blagovne znamke 3MUHE pravična trgovina/fair trade;
- promocija pravične trgovine, kot oblike trgovanja, ki deluje v smeri izravnavanja razlik med regijami prejemnicami in donatoricami razvojne pomoči;
- vzpostaviti mrežo malih in neodvisnih proizvajalcev iz regij prejemnic razvojne pomoči in njihove proizvode ponuditi na trgu v Sloveniji in sosednjih trgih;
- ustanoviti Sklad za razvoj, iz katerega bodo financirane razvojne dejavnosti proizvajalcev iz regij prejemnic razvojne pomoči; - promocija zavedanja o globalizacijskih trgovinskih in političnih vprašanjih v javnosti in izobraževalnih procesih;
- krepitev razvojnega sodelovanja in učinkovitejša ter primerna raba sredstev razvojne pomoči;
- razvijati kulturo odgovornega potrošništva.

Za obe organizaciji je pravična trgovina korekturni mehanizem, s katerim proizvajalcem, ki živijo v regijah prejemnicah razvojne pomoči povrnemo dostojanstvo in jim omogočimo dostop do trga v državah donatoricah razvojne pomoči. Tak način trgovanja je skladnejši z načeli trajnostnega razvoja, ker enakopravno upošteva štiri razvojne stebre: ekonomijo, socialo, okolje in kulturo. S soglasjem obeh lahko h konzorciju pristopajo novi člani pod pogoji, o katerih se bosta organizaciji dogovarjali za vsak primer posebej.

Zaradi širitve trgovanja tudi na veleprodajo in želje po odpiranju novih trgovin sta obe organizaciji, skupaj s tiskarstvom Medium, d.o.o., maja 2008 ustanovili zadrugo Odjuga, ki je zdaj vodilna pravičnotrgovinska organizacija v Sloveniji.

Aktualno

NOVA SPLETNA STRAN

02. september 2018

PraviLNO pečeno

29. april 2017

FAIRTRADE PIKNIK

29. april 2017

Prijava na e-novice

Če želite prejemati obvestila o novostih in dogodkih v 3MUHAH, vpišite v spodnje polje svoj e-poštni naslov.